1. THA
  2. Menu
  3. CAKES

TH77 Menu

CAKES

Savory Cupcake
Savory Cupcake

38.000đ

Creme Brulee
Creme Brulee

40.000đ

REDVELVET CAKE
REDVELVET CAKE

48.000đ

Ưu đãi khi đến với TH77