1. THA
  2. Menu
  3. TRÀ

TH77 Menu

TRÀ TRÁI CÂY

TRÀ XOÀI
TRÀ XOÀI

59.000đ

TRÀ TÁO XANH
TRÀ TÁO XANH

55.000đ

TRÀ VẢI
TRÀ VẢI

45.000đ

TRÀ ĐÀO
TRÀ ĐÀO

45.000đ

TRÀ HƯƠNG VỊ

TRÀ LÀI
TRÀ LÀI

35.000đ

Ưu đãi khi đến với TH77